IELTS


Курс за подготовка за IELTS General и IELTS Academic (4 вештини - читање, слушање, зборување и пишување):

  • 6 недели, 3 х 120 минути (за група од најмалку 5 слушатели)
  • Потребно ниво за посетување на наставата е минимум Б1.1. Сите кандидати треба да се тестираат при упис заради определување на нивото на познавање на јазикот.

Курс за подготовка за IELTS General и IELTS Academic (2 вештини - зборување и пишување):

  • 3 недели, 3 х 120 минути (за група од најмалку 5 слушатели)
  • Потребно ниво за посетување на наставата е минимум Б1.1. Сите кандидати треба да се тестираат при упис заради определување на нивото на познавање на јазикот.

 

IELTS е меѓународно признаен испит за одредување на нивото на познавање на англискиот јазик, кој ги испитува следните вештини во секојдневна и академска средина:

  • слушање
  • читање
  • зборување
  • пишување

Испитот трае приближно 3 часа.

IELTS сертификатот е потребен за студии, виза и вработување во странство.

Центар за странски jазици

Жиро сметки:
Комерциjална банка: 300000000622776
Стопанска банка: 200000099001587


Орце Николов бр. 155 A
1000 Скопjе, Македониjа

+389 (0)2 306 77 83
+389 (0)75 282 600
© Центар за странски јазици, 2016 - 2024. Сите права задржани