НАТПРЕВАР - 70 години ЦСЈ


НАТПРЕВАР - 70 години Центар за странски јазици

 

Освојте бесплатно полагање на испитот IELTS!


По повод 70-годишнината од своето постоење, Центарот за странски јазици – Скопје, единствениот овластен испитен центар за испитите IELTS и Aptis во Македонија, организира натпревар за учениците од трета и четврта година од средните училишта со главна награда бесплатно полагање на испитот IELTS во вредност од 14 500 денари.

Добитниците ќе добијат бесплатен пристап до онлајн материјали за подготовка преку софтверот IELTS Ready: Premium. Доколку добитниците се полнолетни, Британскиот Совет ќе им додели и тримесечен бесплатен пристап до платформата за подготовка IELTS Coach со вкупно 10 кредити кои може да се искористат за проценка на нивото на англискиот јазик, за часови во група или индивидуално, за подготовка за испитот прилагодена на потребите на ученикот, како и за пробни тестови.

 

Центарот доделува вкупно три награди по повод јубилејот:


Прва награда: бесплатно полагање на испитот IELTS 

Втора награда: 50 % од вкупната сума за полагање на испитот IELTS

Трета награда: 30 % од вкупната сума за полагање на испитот IELTS

 

Право на учество имаат сите ученици од трета и четврта година од средните училишта во Македонија.

Секој учесник треба да подготви видео запис со траење од 1 до 3 минути на тема:


UNLOCK YOUR OPPORTUNITIES WITH IELTS


Во видео записот секој учесник треба да даде свој личен осврт со оригинални идеи за можностите кои произлегуваат со стекнување со сертификатот IELTS. Излагањето треба да биде исклучиво на англиски јазик. Може да се опфатат следниве теми: академски цели, професионални цели, личен развој, комуникациски вештини, премостување културни разлики, и слично. Видеото може, но не мора, да го прикажува учесникот. Забрането е снимање други личности. Секој учесник задолжително треба да го испрати и текстот презентиран во видеото во посебен документ. Видеозаписот и текстот испратете ги на info@csj.edu.mk најдоцна до 10 јуни, 2024 година со назнака УЧЕСТВО НА НАТПРЕВАР. Мејлот треба да ги содржи личните податоци на учесникот, како и името на училиштето во кое учи. Добитниците ќе бидат објавени до крајот на јуни, 2024 година на нашите профили на друштвените мрежи и нашата веб страница. Добитниците на наградите ќе имаат можност да одберат датум за полагање на испитот IELTS до 31 декември, 2024 година. Доколку наградата не се искористи до овој датум, нема да може да се префрли за следни години. Напомена: наградата не може да се замени за парични средства. 

 

Искористете ја Вашата креативност, комуникациските вештини

и владеењето на англискиот јазик за да освоите награда

која ќе Ви ги отвори портите кон нови можности!

 

Со учеството на натпреварот и исполнување на правилата на натпреварот Вие исклучиво се согласувате на следново:

Вие имате единствено сопствеништво на видеото и сите права поврзани со него. Никаква права поврзани со видеото не се дадени на други лица, организации, фирми или ентитети. Ниту еден дел од видеото не оцрнува, не навредува и не ги нарушува правата на некоја личност.

Центарот за странски јазици – Скопје ќе може да го користи видеото во целост, делумно или со промени со цел промовирање на работата на училиштето и подигнување на профилот на институцијата. Вашето име ќе биде назначено при секоја употреба на видеото, освен ако не побарате поинаку. Видеото нема да се користи за цели за создавање профит.

Организаторот на натпреварот се обврзува личните податоци на учесниците во наградна игра да ги обработува во согласност со барањата на Законот за заштита на личните податоци и подзаконските акти кои произлегуваат од законот.

Организаторот ќе ги преземe сите потребни технички и организациски мерки за обезбедување на тајност и заштита при обработката на личните податоци на учесниците во натпреварот. 

Личните податоци кои се собрани во текот на траењето на натпреварот, се обработуваат правично, врз основа на согласност на учесникот во натпреварот, во обем кој што е потребен за целите  на натпреварот. Истите се користат единствено за целите на натпреварот и не може да се користат за ниту една друга цел.

По престанокот на целта заради која се собрани личните податоци, односно по престанокот на натпреварот, истите ќе бидат избршани односно уништени.

 

Контролор: ЦЕНТАР ЗА СТРАНСКИ ЈАЗИЦИ Ц.О Скопје, адреса: Орце Николов бр.155 А Скопје.

Офицер за заштита на лични податоци: Антонио Николоски, gdpr@gconsult.mk

 

 

 

 


Центар за странски jазици

Жиро сметки:
Комерциjална банка: 300000000622776
Стопанска банка: 200000099001587


Орце Николов бр. 155 A
1000 Скопjе, Македониjа

+389 (0)2 306 77 83
+389 (0)75 282 600
© Центар за странски јазици, 2016 - 2024. Сите права задржани