Контакт


Контакт детали

Контакт телефони:

Работно време на шалтерот за уплата: од понеделник до четврток од 14:30 до 20:00; петок од 08:00 до 13:00 часот.

email: info@csj.edu.mk


Контакт форма

Контактирајте нè преку следната контакт форма :

Центар за странски jазици

Жиро сметки:
Комерциjална банка: 300000000622776
Стопанска банка: 200000099001587


Орце Николов бр. 155 A
1000 Скопjе, Македониjа

+389 (0)2 306 77 83
+389 (0)2 306 31 38
+389 (0)75 282 600
© Центар за странски јазици, 2016 - 2022. Сите права задржани