Зошто ЦСЈ?


Зошто ЦСЈ?

  • Висококвалитетна настава
  • Врвно обучен професорски тим
  • Најнови интерактивни методи
  • Пријатен амбиент за работа
  • Подготовка за меѓународни испити
  • Организирање курсеви за индивидуални потреби
  • Избор на термин кој Вам ви одговара
  • Можност за усогласување на термини за повеќе курсеви
  • Попуст за повеќе членови од исто семејство
  • Летни курсеви

Центар за странски jазици

Жиро сметки:
Комерциjална банка: 300000000622776
Стопанска банка: 200000099001587


Орце Николов бр. 155 A
1000 Скопjе, Македониjа

+389 (0)2 306 77 83
+389 (0)75 282 600
© Центар за странски јазици, 2016 - 2024. Сите права задржани