Уписи


Електронски упис и тестирање

Електронски упис:

  • од 01.09.2022 до 15.09.2022 (за повеќе информации пристапете на: moj.csj.edu.mk)

Електронското тестирање на нови слушатели за одредување ниво започнува на 01.09.2022 и чини 500 денари. По запишувањето, оваа сума се одбива од цената на курсот.


Начини на плаќање

Можност за три начина на плаќање:

- плаќање во банка

- електронско банкарство

- во Центарот за странски јазици, од 08:30 до 14:30 часот. (контакт телефон: 075 282 600)

Центар за странски азици

Жиро сметки:
Комерциална банка: 300000000622776
Стопанска банка: 200000099001587


Орце Николов бр. 155 A
1000 Скопе, Македониа

+389 (0)2 306 77 83
+389 (0)2 306 31 38
+389 (0)75 282 600
© Центар за странски азици, 2016 - 2022. Сите права задржани