Интензивен курс по германски јазик


Интензивниот курс по германски се одвива со следнава динамика:

  • 8,5 недели
  • 4 пати неделно по 105 минути

Во овој период од 8,5 недели се завршува еден степен.

Центар за странски азици

Жиро сметки:
Комерциална банка: 300000000622776
Стопанска банка: 200000099001587


Орце Николов бр. 155 A
1000 Скопе, Македониа

+389 (0)2 306 77 83
+389 (0)2 306 31 38
+389 (0)75 282 600
© Центар за странски азици, 2016 - 2022. Сите права задржани