Уписи


Уписи

Уписи за учебната 2019/2020:

  • од 02.09.2019 до 13.09.2019, од 08:30 до 20:30 часот (понеделник-петок).

Тестирање на нови слушатели за одредување ниво:

  • од 16:00 до 20:00 часот во текот на уписот.

Тестирањето на нови слушатели за запишување во соодветен степен чини 300 денари, сума која по запишувањето се одбива од цената на курсот.

Наставата започнува на 16.09.2019 (понеделник).

Повелете во ЦСЈ.


Начини на плаќање

Во Центарот за странски јазици:

  • работни денови (02.09.2019 - 30.09.2019), од 8:30 - 20:30
  • работни денови (01.10.2019 до крајот на учебната година), од 14:30 - 20:30

Центар за странски јазици

Жиро сметки:
Комерцијална банка: 300000000622776
Стопанска банка: 200000099001587


Орце Николов бр. 155 A
1000 Скопје, Македонија

+389 (0)2 306 77 83
+389 (0)2 306 31 38
© Центар за странски јазици, 2016 - 2019. Сите права задржани