Уписи


Уписи

Уписи за учебната 2017/2018:

  • од 01.09.2017 до 15.09.2017, од 08:30 до 20:30 часот (понеделник-петок).

Тестирање на нови слушатели за одредување ниво:

  • од 16:00 до 20:00 часот во текот на уписот.

Наставата започнува на 18.09.2017 (понеделник).

Повелете во ЦСЈ.


Начини на плаќање

Во Центарот за странски јазици:

  • работни денови (01.09.2017 - 30.09.2017), од 8:30 - 20:30
  • работни денови (01.10.2017 до крајот на учебната година), од 14:30 - 20:30

Центар за странски јазици

Жиро сметки:
Комерцијална банка: 300000000622776
Стопанска банка: 200000099001587


Орце Николов бр. 155 A
1000 Скопје, Македонија

+389 (0)2 306 77 83
+389 (0)2 306 31 38
© Центар за странски јазици, 2016 - 2018. Сите права задржани