ИГРАЈ, НАУЧИ, ОСВОЈ


Подготвуваме нешто интересно за вас. За децата ќе има игри, забава и отворен час по англиски, германски и француски јазик, а за родителите кафе дружба со дел од колективот.

Пријавете се! Можеби токму Вие ќе бидете добитник на една од наградите!

Бројот на учесници е ограничен! 

Со задоволство ве очекуваме!

Центар за странски јазици

Жиро сметки:
Комерцијална банка: 300000000622776
Стопанска банка: 200000099001587


Орце Николов бр. 155 A
1000 Скопје, Македонија

+389 (0)2 306 77 83
+389 (0)2 306 31 38
© Центар за странски јазици, 2016 - 2020. Сите права задржани