Интензивен курс по германски јазик


Интензивниот курс по германски покрива едно ниво и опфаќа:

  • 8,5 недели
  • 4 х 105 минути

Центар за странски јазици

Жиро сметки:
Комерцијална банка: 300000000622776
Стопанска банка: 200000099001587


Орце Николов бр. 155 A
1000 Скопје, Македонија

+389 (0)2 306 77 83
+389 (0)2 306 31 38
© Центар за странски јазици, 2016 - 2018. Сите права задржани