Англиски


КУРСЕВИ ЗА АНГЛИСКИ ЈАЗИК

 

 

Нивоа според ЗЕР

 

   Курсеви во ЦСЈ

за деца

(годишни курсеви)

 

 

 

 

 

 

 

 

   Курсеви во ЦСЈ

  за возрасни

(семестрални курсеви)

 

 

Подготвителен степен

(деца на возраст од 5 години)

 
 

Основно 1

(деца од I одделение)

 
 

Основно 2

(деца од II одделение)

 
 

Основно 2

(деца од III одделение)

 

А1

А1/1 - прв степен

А1/2- втор степен

А1/1- прв степен

А1/2 - втор степен

А2

А2/1 - трет степен
 А2/2 - четврти степен

А2/1- трет степен

А2/2 - четврти степен

 

Б1

 

Б1/1 - петти степен
Б1/2 - шести степен

Б1/1 - петти степен

Б1/2 - шести степен

Б1/3 - седми степен

Б2

Б2/1 - седми степен
Б2/2 - осми степен

Б2/1 - осми степен

Б2/2 - деветти степен

 

Ц1

 

Ц1 - деветти степен

Ц1/1 - десетти степен

Ц1/2 - единаесетти степен

Ц2

Ц2 - десетти степен

Ц2 - дванаесетти степен 

* Центарот за странски јазици организира и курсеви по англиски јазик од една сесија неделно во текот на целата година за поддршка на ученици од основните училишта.

 

Подготовка за полагање меѓународно признаени испити во рамките на редовните детски курсеви:

* FCE - First Certificate in English (Прв сертификат по англиски јазик на Универзитетот Кембриџ на ниво Б2/2)
* САЕ - Certificate in Advanced English (Сертификат за напредно ниво на познавање на англискиот јазик) - деветти степен - ниво Ц1
* СРЕ - Certificate of Proficiency in English (Сертификат за највисоко ниво на познавање на англискиот јазик) - десетти степен - ниво Ц2


КУРСЕВИ ЗА МЕЃУНАРОДНО ПРИЗНАЕНИ СЕРТИФИКАТИ

 

     Нивоа според ЗЕР

 

 Меѓународно признаени сертификати

 

А1

 

 

А2

 

КЕТ

 

Б1

PET

BEC

 

Б2

FCE

BEC

 

Ц1

CAE

BEC

 

Ц2

 

CPE

 

 • KET (Key English Test)  
 • PET (Preliminary English Test)
 • FCE (First Certificate of English)
 • CAE (Certificate in Advanced English)
 • CPE (Certificate of Proficiency in English)
 • BEC (Business English Certificate)

Испити за одредување на ниво (потребно ниво за посетување на наставата е Б1/1):

 • TOEFL (Test of English as a Foreign Language)
 • IELTS (International English Language Test Systems)
 • BULATS (Business Language Testing Service)

ЕДНОМЕСЕЧНИ СПЕЦИЈАЛИЗИРАНИ КУРСЕВИ ПО АНГЛИСКИ ЈАЗИК

 • Англиски за презентации
 • Англиски за пишување мејлови
 • Англиски за преговарање
 • Англиски за социјализирање
 • Курс за освежување на јазикот
 • Маркетинг и адвертајзинг
 • Грижа за корисници
 • Продажба и трговија
 • Водење состаноци

* 4 недели, 2 пати неделно, 105 мин. 

 

Центар за странски јазици

Жиро сметки:
Комерцијална банка: 300000000622776
Стопанска банка: 200000099001587


Орце Николов бр. 155 A
1000 Скопје, Македонија

+389 (0)2 306 77 83
+389 (0)2 306 31 38
© Центар за странски јазици, 2016 - 2019. Сите права задржани