Еразмус+ проекти


Центарот за странски јазици стана дел од европската програма Еразмус+, водена од Националната агенција за европски образовни програми и мобилност. Ова лето наши професори престојуваа во Малта и посетуваа курсеви организирани од ETI (Executive Training Institute), реномирана институција  акредитирана од повеќе релевантни организации, меѓу кои и водечкиот бренд за квалитет во наставата по англиски јазик -  Quality English. Обуките ги презентираа најсовремените трендови во методиката на настава за странски јазици. Сите искуства со задоволство ќе бидат пренесени и применети во пракса во нашите училници Smile

Центар за странски јазици

Жиро сметки:
Комерцијална банка: 300000000622776
Стопанска банка: 200000099001587


Орце Николов бр. 155 A
1000 Скопје, Македонија

+389 (0)2 306 77 83
+389 (0)2 306 31 38
© Центар за странски јазици, 2016 - 2019. Сите права задржани