Дополнителна настава по англиски, германски и француски јазик


Центарот за странски јазици нуди и дополнителна настава по англиски, германски и француски јазик како поддршка за учениците од основните училишта:

  • еднаш неделно (петок) по 70 минути

На овие часови, учениците се подготвуваат за тестовите за училиште, ги утврдуваат граматичките структури и го вежбаат зборовниот фонд на соодветното ниво.

Центар за странски јазици

Жиро сметки:
Комерцијална банка: 300000000622776
Стопанска банка: 200000099001587


Орце Николов бр. 155 A
1000 Скопје, Македонија

+389 (0)2 306 77 83
+389 (0)2 306 31 38
© Центар за странски јазици, 2016 - 2019. Сите права задржани